ฟุงเฟย


2

คือการเอาคำว่าจุงเบย และ ฝุดฝุด มาผสมกัน

เธอน่ารักฟุงเฟย


เสนอนิยามใหม่

ฟุงเฟย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง