นิยามที่ดีที่สุด
ฟุงเฟย

คือการเอาคำว่าจุงเบย และ ฝุดฝุด มาผสมกัน


เธอน่ารักฟุงเฟย