นิยามที่ดีที่สุด
ฟังเพลงแปปสัส

โหดสัสกล่าวไว้ ก่อนที่จะไปชักว่าว


ฟังเพลงแปปสัส