นิยามที่ดีที่สุด
ฟุ้งฟิ้งกิงก่องแก้ว

น่ารัก น่าเอ็นดูอย่างมาก


เฮ้ย!! หน้าตามึงฟุ้งฟิ้งกิงก่องแก้วมาก