ฟุ้งฟิ้งกิงก่องแก้ว


3

น่ารัก น่าเอ็นดูอย่างมาก

เฮ้ย!! หน้าตามึงฟุ้งฟิ้งกิงก่องแก้วมาก


เสนอนิยามใหม่

ฟุ้งฟิ้งกิงก่องแก้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง