ฟัคมัม


1

เย็ดเเม่

ไอ้ฟัคมัม อุทานร้องออกมา ฟัคมัม


เสนอนิยามใหม่

ฟัคมัม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง