ฟัค


2

แปลว่า เย็ด เย็ดที ขอเย็ด เย็ดมัน เอามัน อึบมัน สรุปก็เย็ดละสัส

ขอเย็ดที


เสนอนิยามใหม่

ฟัค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง