นิยามที่ดีที่สุด
ฟัค

แปลว่า เย็ด เย็ดที ขอเย็ด เย็ดมัน เอามัน อึบมัน สรุปก็เย็ดละสัส


ขอเย็ดที