ไฟ


1

ไฟ5+5++5+5+5

ฟไก


เสนอนิยามใหม่

ไฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง