ฟู


2

ลักษณะหยอยเยอะๆ ฟูมาก ไม่เป็นทรง

ตะเทอ หยอยฟูจังเบย อิอิบาน


2

ใหญ่โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

เห็นรูปนิชคูนทีไร จิ๋มฟูเลย อยากเยจุงเร


1

ฟู หรือภาษาอังกฤษ คือ FU
ย่อมากจากคำว่า ฟัคยูว์ Fuck You
FUUUUUUUUUUUUUUUUUU ลากเสียงยาวกลายเป็น
ฟ๊าคคคคคคค ยูว์วววววววววววววววว

ใช้เป็นคำสถบ ด่า ได้
โดยจะมีความแรงอ่อนลงมากจากความหมายของ FuckYou ที่ดูรุณแรงไป

FUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!


เสนอนิยามใหม่

ฟู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง