นิยามที่ดีที่สุด
ฟู

ใหญ่โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน


เห็นรูปนิชคูนทีไร จิ๋มฟูเลย อยากเยจุงเร

ฟู

ลักษณะหยอยเยอะๆ ฟูมาก ไม่เป็นทรง


ตะเทอ หยอยฟูจังเบย อิอิบาน

ฟู

ฟู หรือภาษาอังกฤษ คือ FU
ย่อมากจากคำว่า ฟัคยูว์ Fuck You
FUUUUUUUUUUUUUUUUUU ลากเสียงยาวกลายเป็น
ฟ๊าคคคคคคค ยูว์วววววววววววววววว

ใช้เป็นคำสถบ ด่า ได้
โดยจะมีความแรงอ่อนลงมากจากความหมายของ FuckYou ที่ดูรุณแรงไป


FUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!