ไฟ่


1

ต่อย

ไฟ่กะกูป่าว


เสนอนิยามใหม่

ไฟ่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง