นิยามที่ดีที่สุด
ฟิกเกียร์

จักรยานเหี้ยๆ ที่พ่อคนปั่นซื้อให้ก่อนเขาตายตายไปในขณะที่ลูกเขายังเด็ก เป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงความขี้อวด โม้ ว่าคนปั่นซื้อให้ก่อนตายนะ เย้ๆ


มึงมันทำตัวฟิกเกียร์ = แม่งขี้อวดว่ะสัส