ฟัก


1

Fuck

Fuck you


เสนอนิยามใหม่

ฟัก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง