เพฮฮ์


0

หล่อ เก่ง รวย เตี้ย ดำ สั้น สิว

เฮ้ย เพฮฮ์หว่ะ!!


เสนอนิยามใหม่

เพฮฮ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง