นิยามที่ดีที่สุด
เพฮฮ์

หล่อ เก่ง รวย เตี้ย ดำ สั้น สิว


เฮ้ย เพฮฮ์หว่ะ!!