นิยามที่ดีที่สุด
พ่อว

คือคำที่คนพิมพ์ผิดจากคำว่า พ่อง


"พ่อวมึงสิ"

คนพิมพ์ตั้งใจจะพิมพ์ว่า

"พ่องมึงสิ"

เป็นต้น