พ่อว


1

คือคำที่คนพิมพ์ผิดจากคำว่า พ่อง

"พ่อวมึงสิ"

คนพิมพ์ตั้งใจจะพิมพ์ว่า

"พ่องมึงสิ"

เป็นต้น


เสนอนิยามใหม่

พ่อว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง