พ่อสับสน


1

พ่องง คือ พ่อง แบบกระแดะลาก ง นิดๆ
มีที่มาจากเพจสลอต

พ่อสับสน = พ่อ + สับสน
สับสน = งง
พ่อ + สับสน= พ่อ + งง
พ่อสับสน = พ่องง

พ่องงดิ สัส


เสนอนิยามใหม่

พ่อสับสน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง