ไฟ้


1

ควาย

ต่อสู้


เสนอนิยามใหม่

ไฟ้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง