ฟ่ง


1

เป็นคำแสดงกริยาของคนที่ติดมั่ว มั่วแบบคนอื่นยังเงิบ ใช้ได้ในกรณีหลายอย่าง

กุเล่นบอลอยู่ดีๆแม่งมาฟ่งเฉยเลยว่ะ
ข้อสอบคณิตมึงฟ่งใช่ป่ะล่ะสาส


เสนอนิยามใหม่

ฟ่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง