นิยามที่ดีที่สุด
ฟีเจอริ่ง

การปรี้กัน บางทีก็ใช้คำว่า ซั่ม
อาจจะ 1:1 หรือ เป็นหมู่คณะก็ได้


เฮ้ย...กรูว่าน้องพลอย แม่งฟีเจอริ่งกะพี่ดมไปแระ