ฟีเจอริ่ง


5

การปรี้กัน บางทีก็ใช้คำว่า ซั่ม
อาจจะ 1:1 หรือ เป็นหมู่คณะก็ได้

เฮ้ย...กรูว่าน้องพลอย แม่งฟีเจอริ่งกะพี่ดมไปแระ


เสนอนิยามใหม่

ฟีเจอริ่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง