นิยามที่ดีที่สุด
ยอร์ค

พ่อชื่อยักษ์ เป็นเกย์ คู่กับเกย์


ยอร์ครักกับเบียร์