ยอร์ค


1

พ่อชื่อยักษ์ เป็นเกย์ คู่กับเกย์

ยอร์ครักกับเบียร์


เสนอนิยามใหม่

ยอร์ค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง