เย่เฮท


5

เป็นคำอุทานของบักโอเซฮวย ฟังคล้ายกับคำไทยที่ว่า เหยดดดดดดดดดด

เซฮุน : เย่เฮททททททททททททททท


3

เป็นคำของมักเน่EXOกล่าวไว้ในเอ็กโซโชว์ไทม์เป็นคำอุทาน

หรรมโอปป้าอย่างใหญ่เย่เฮท!!


เสนอนิยามใหม่

เย่เฮท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง