นิยามที่ดีที่สุด
เย่เฮท

เป็นคำอุทานของบักโอเซฮวย ฟังคล้ายกับคำไทยที่ว่า เหยดดดดดดดดดด


เซฮุน : เย่เฮททททททททททททททท

เย่เฮท

เป็นคำของมักเน่EXOกล่าวไว้ในเอ็กโซโชว์ไทม์เป็นคำอุทาน


หรรมโอปป้าอย่างใหญ่เย่เฮท!!