เรา


3

เราเอง

ไม่ใช่นายอ่ะ


เสนอนิยามใหม่

เรา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง