แร่ๆ


9

แน่ๆ - เกิดจากการพิมพ์ผิด

ไม่ได้แฟนรับปีใหม่แร่ๆ


1

คนที่กูชอบ

3333333


เสนอนิยามใหม่

แร่ๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง