นิยามที่ดีที่สุด
แร่ๆ

แน่ๆ - เกิดจากการพิมพ์ผิด


ไม่ได้แฟนรับปีใหม่แร่ๆ

แร่ๆ

คนที่กูชอบ


3333333