นิยามที่ดีที่สุด
ระ

เป็นรูปย่อของคำว่าอะไร สามารถพูดได้โดยคนที่มีสันดานขี้เกียจเท่านั้น อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิ


คือระ?