ระ


1

เป็นรูปย่อของคำว่าอะไร สามารถพูดได้โดยคนที่มีสันดานขี้เกียจเท่านั้น อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิ

คือระ?


เสนอนิยามใหม่

ระ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง