นิยามที่ดีที่สุด
ร้า

ก็คือกากนั้นเหละ


เห้ย!!!;มึงร้าจังว่ะ