เยเฮ้ท


1

อาการดีใจ

สมมุติไปเที่ยวด้วยกันแล้วหลงกับกับเพื่อนแล้วหาเจอกัน ดีใจจนต้องอุทานออกมา


เสนอนิยามใหม่

เยเฮ้ท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง