นิยามที่ดีที่สุด
เยเฮ้ท

อาการดีใจ


สมมุติไปเที่ยวด้วยกันแล้วหลงกับกับเพื่อนแล้วหาเจอกัน ดีใจจนต้องอุทานออกมา