นิยามที่ดีที่สุด
เยเฮด

คำอุทานเพื่อความดีใจ เวลาได้อะไร หรือมีเรื่องน่าเเปลกใจ


เยเฮด!!! กล้วยเหรอค้าบบบ