เยเฮด


1

คำอุทานเพื่อความดีใจ เวลาได้อะไร หรือมีเรื่องน่าเเปลกใจ

เยเฮด!!! กล้วยเหรอค้าบบบ


เสนอนิยามใหม่

เยเฮด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง