นิยามที่ดีที่สุด
ย้อนรอย

เป็นรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่อง"ไอทีวี" เนื้อหาของรายการจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต


ย้อนรอยคืออะไรว่ะ?