ย้อนแยง


4

ที่ถูกต้องคือ "ย้อนแย้ง" แต่คนที่สอบแข่งขันภาษาไทยได้อันดับที่ 2 ของประเทศมาไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง ไม่เห็นด้วย

ย้อนแยงไม่ใช่ย้อนแย้ง


เสนอนิยามใหม่

ย้อนแยง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง