นิยามที่ดีที่สุด
ย้อนแยง

ที่ถูกต้องคือ "ย้อนแย้ง" แต่คนที่สอบแข่งขันภาษาไทยได้อันดับที่ 2 ของประเทศมาไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง ไม่เห็นด้วย


ย้อนแยงไม่ใช่ย้อนแย้ง