ยอยบ่ะก๊า


29

นอนล่ะจ้า #"มอด"สไตล์

ตีสองแล้วววว ชาวเราจงยอยบ่ะก๊า


เสนอนิยามใหม่

ยอยบ่ะก๊า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง