นิยามที่ดีที่สุด
เย่เฮด

ศัพท์ที่บัญญัติโดย โอ เซ ตุง มักเน่เกรียนแห่งอีเอ็กโอ


เซฮุน : เย่เฮดดดดดดดดดดดดดดด

เย่เฮด

ศัพท์ที่บัญญัติโดย โอ เซ ตุง มักเน่เกรียนแห่ง เอ็กโซ
เซฮุน. เย่เฮดดดดด


เซฮุน:เย่เฮดดดด