เย่เฮด


16

ศัพท์ที่บัญญัติโดย โอ เซ ตุง มักเน่เกรียนแห่งอีเอ็กโอ

เซฮุน : เย่เฮดดดดดดดดดดดดดดด


3

ศัพท์ที่บัญญัติโดย โอ เซ ตุง มักเน่เกรียนแห่ง เอ็กโซ
เซฮุน. เย่เฮดดดดด

เซฮุน:เย่เฮดดดด


เสนอนิยามใหม่

เย่เฮด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง