นิยามที่ดีที่สุด
เยเฮท

คำอุทานของเซฮุนที่ปรากฏขึ้นใน exo showtime ep.3
เป็นคำที่ถ้ามาพูดที่ไทยเร็วๆ อาจจะมีเรือง??


วันนี้พี่ลู่สวยว่ะ เยเฮททท

เยเฮท

เวลาที่เซฮุนดีใจเขาจะพูดออกมาว่า เยเฮท


ฉันดีใจจังเยเฮท