เยเฮท


13

คำอุทานของเซฮุนที่ปรากฏขึ้นใน exo showtime ep.3
เป็นคำที่ถ้ามาพูดที่ไทยเร็วๆ อาจจะมีเรือง??

วันนี้พี่ลู่สวยว่ะ เยเฮททท


7

เวลาที่เซฮุนดีใจเขาจะพูดออกมาว่า เยเฮท

ฉันดีใจจังเยเฮท


เสนอนิยามใหม่

เยเฮท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง