นิยามที่ดีที่สุด
ยาโออิ

yaoi ก็คือชายรักชาย
เคะคือรับ
เมะคือรุก
เสะคืทั้งรุกและรับ


เอเลนเคะรีไวล์เมะ