ยาโออิ


2

yaoi ก็คือชายรักชาย
เคะคือรับ
เมะคือรุก
เสะคืทั้งรุกและรับ

เอเลนเคะรีไวล์เมะ


เสนอนิยามใหม่

ยาโออิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง