เย่เฮช


5

예헷 ใน Naver ได้บัญญัติไว้ว่า : เป็นคำอุทานของเซฮุนตอนรู้สึกดีใจ

เย่เฮช! โปรดิวเซอร์เพิ่มท่อนร้องให้~!!!


เสนอนิยามใหม่

เย่เฮช
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง