นิยามที่ดีที่สุด
เย่เฮช

예헷 ใน Naver ได้บัญญัติไว้ว่า : เป็นคำอุทานของเซฮุนตอนรู้สึกดีใจ


เย่เฮช! โปรดิวเซอร์เพิ่มท่อนร้องให้~!!!