ย๋อน


1

เป็นพ่อหนุ่มปูซานที่ขาวโอโม่ หน้าเคะ แต่ใจเมะ (?) เป็นมือขวาให้สามี เสียงหวาน

ย๋อนผัวอิย้ง


เสนอนิยามใหม่

ย๋อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง