นิยามที่ดีที่สุด
ย๋อน

เป็นพ่อหนุ่มปูซานที่ขาวโอโม่ หน้าเคะ แต่ใจเมะ (?) เป็นมือขวาให้สามี เสียงหวาน


ย๋อนผัวอิย้ง