เย่อ


6

ชักกะเย่อไงอิอิ .. #ผิดส์
ในความคิดเราเย่อแม่งก็เหมือนเหยดอ่ะ บาย

ไคเย่อฮุน ชานเย่อแบค


เสนอนิยามใหม่

เย่อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง