นิยามที่ดีที่สุด
เย่อ

ชักกะเย่อไงอิอิ .. #ผิดส์
ในความคิดเราเย่อแม่งก็เหมือนเหยดอ่ะ บาย


ไคเย่อฮุน ชานเย่อแบค