เยือน


1

เยือน = เยียน = เยี่ยม = visit (มักใช้คู่กับคำว่า เยี่ยม)
เยี่ยมเยียน, เยี่ยมเยือน (ก.) ไปมาหาสู่ถามข่าวคราว.
เยือน + [สถานที่]
เยียน + [บุคคล]
[By จำนงค์ ทองประเสริฐ]

แวะเยี่ยมเยือนกัลยาณมิตรที่รักทุก ๆ ท่าน [By ธนัญชย์ พันพึง] [ไม่ถูกต้อง]
แวะเยี่ยมเยียนกัลยาณมิตรที่รักทุก ๆ ท่าน [ถูกต้อง]


เสนอนิยามใหม่

เยือน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง