นิยามที่ดีที่สุด
ยอดชาย

เบะยอดชายเช่น


เฮ้ยชายได้ชายคือยอดชาย นร๊ เฟร้ยยยยยย

ยอดชาย

ชายเหนือชาย(โครตชาย) เช่น อาเบะ(เป็นได้หมด)


กรรรรรรรรรู คือ ยอดชาย.........