รึก


1

เสียงเพี้ยนมาจากคำ่ว่า รัก แต่ดูกระแดะๆนิสนุง

รึกนึ ดิกงู่


เสนอนิยามใหม่

รึก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง