นิยามที่ดีที่สุด
รักเขามาก

เป็นควายตั้งแต่เกิด


เรารักเขามากเรยแต่ไม่รักเท่าเขาของเราหรอก

รักเขามาก

เทาฮุน


#รักเขามาก