รักเขามาก


1

เทาฮุน

#รักเขามาก


1

เป็นควายตั้งแต่เกิด

เรารักเขามากเรยแต่ไม่รักเท่าเขาของเราหรอก


เสนอนิยามใหม่

รักเขามาก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง