นิยามที่ดีที่สุด
รักจงแก

รักนะแต่ไม่กล้าบอก เราก็เลย บอกรักจงแก


รักแกจัง