นิยามที่ดีที่สุด
รักเธอจุง

รัก = รัก
เธอ = คุณ
จุง = จูง


รักเธอจุง = รักเลยจูง