รักจีน


1

รักที่สุดดด
เพราะเทอคือ
สุดที่รักกกก

.....:รักเองน้า
จีน:ไม่รุ้ดิ่
.....:......


1

รักที่สุดดด
เพราะเทอคือ
สุดที่รักกกก
ร้ากกกจีนน้า

.....:รักเองน้า
จีน:ไม่รุ้ดิ่
.....:......


เสนอนิยามใหม่

รักจีน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง