นิยามที่ดีที่สุด
รากบุญ (พิสดาร)

เป็นละครเกี่ยวกับ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ประดิษฐ์กล่องรากบุญขึ้นมา เพื่อเป็นการกักเก็บพลังงานจากแหล่งต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ว่าพลังงานเหล่านี้มาจากไหน


ท่านอาจารย์ครับ เราได้ค้นพบพลังงานแล้วครับ