รากบุญ (พิสดาร)


1

เป็นละครเกี่ยวกับ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ประดิษฐ์กล่องรากบุญขึ้นมา เพื่อเป็นการกักเก็บพลังงานจากแหล่งต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ว่าพลังงานเหล่านี้มาจากไหน

ท่านอาจารย์ครับ เราได้ค้นพบพลังงานแล้วครับ


เสนอนิยามใหม่

รากบุญ (พิสดาร)
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง