ระกรรณ


1

แผลงมาจากคำว่า ละกัน

เดี๋ยวมาระกรรณณะ


เสนอนิยามใหม่

ระกรรณ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง