นิยามที่ดีที่สุด
ระกรรณ

แผลงมาจากคำว่า ละกัน


เดี๋ยวมาระกรรณณะ