นิยามที่ดีที่สุด
รักนะบาบิ

รักคนตัวสูงที่คู่กับ บิจิ


รักนะบาบิ = รักนะไอสูง ใช้คู่กับ รักนะจิบิ = รักนะอีเตี้ย.