นิยามที่ดีที่สุด
แระ

เสียงเพี่ยนมาจากคำว่าแล้ว เพื่้อความกวนตีน


ตลกแระนะมุง มุงอยากตายไม๊