นิยามที่ดีที่สุด
พ่อง

มาจากคำว่าพ่อมึง ใช้เป็นคำอุทาน บางโอกาสใช้ด่าได้ด้วย

เพิ่มระดับของคำด้วยการลากเสียงให้ยาวขึ้น


ทำงานจะเสร็จแล้ว ไฟเสือกดับอีก พ่องงงงงงงงงงงงงงงงง

พ่อง

พ่องง เพี้ยนมาจากคำว่า "พ่อ-งง" เวลาเขียนติดกัน จะอ่านว่า พ่องง

ความจริงตอนอ่านว่า พ่อ-งง ใช้สำหรับเวลาที่พ่อของเรางง !!!
ถ้าเป็น "พ่องงงงงงงง" แสดงว่าพ่อเรากำลัง "โครตงง"


เช่น. . . . . . .
ลูก : พ่อสอนการบ้านหนูหน่อย
พ่อ : ไหนดูสิ
ลูก : นี่ไงพ่อ
พ่อ : พ่องงงงงงง
ลูก : พ่องงงงงงง
สรุปคือมึงงงทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะ -O-

พ่อง

พ่องมึงตาย


คืิอ พ่องมึงตาย

พ่อง

สามีของแม่ง


พ่องกับแม่งเยกันเป็นมึงอิสอิส

พ่อง

พ่อมึงดิ


พ่อมึตาย กูยังอยู่