นิยามที่ดีที่สุด
พ่องจาย

เป็นการยกระดับคำว่าพ่อง จากคำอุทาน สู่คำด่าอย่างเต็มตัว มาจากคำเต็มๆ ว่า พ่อ-มึง-ตาย

แต่พิมพ์ต.เต่า ผิดเป็น จ.จาน เพื่อให้คำดูเบาลง หรือเพราะมันอยู่ใกล้กัน

เพิ่มระดับของคำด้วยการลากเสียงยาวเช่นกัน


ไอ่สัดดดดดดดด มองหน้าไม พ่องจายหรา