พ่องมุง


1

พ่อมึง

ไครอ่านช้วยโพดร์


1

มุงคือมึง

...


เสนอนิยามใหม่

พ่องมุง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง