นิยามที่ดีที่สุด
พ่องมุง

มุงคือมึง


...

พ่องมุง

พ่อมึง


ไครอ่านช้วยโพดร์