นิยามที่ดีที่สุด
พ่อคิมยั่ง

ป้อ คิง หยัง*


มองหน้าหาป้อคิงก๋า

พ่อคิมยั่ง

พ่อมึงหรอ


สัส อีอ้วน อีดำ
พ่อคิมยั่ง คือ พ่อมึงหรอ