พ่อคิมยั่ง


1

พ่อมึงหรอ

สัส อีอ้วน อีดำ
พ่อคิมยั่ง คือ พ่อมึงหรอ


1

ป้อ คิง หยัง*

มองหน้าหาป้อคิงก๋า


เสนอนิยามใหม่

พ่อคิมยั่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง