นิยามที่ดีที่สุด
พ่อขรา

ชเว ชีวอน แห่งวง super junior


เอ้ะนั้นพ่อขราาานี่ -,,,-