พ่อขรา


1

ชเว ชีวอน แห่งวง super junior

เอ้ะนั้นพ่อขราาานี่ -,,,-


เสนอนิยามใหม่

พ่อขรา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง