พ่องดาย


1

เกิดจากคำว่า พ่อ-มึง-ตาย แน่สก๊อยดัดจริต เลยเป็น พ่องดาย ซึ่งคนปกติเขาด่ากันว่า พ่องตาย

พ่องดายหรอสาสเจอกันหลังโรงเรียนได้


เสนอนิยามใหม่

พ่องดาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง