นิยามที่ดีที่สุด
พ่องดาย

เกิดจากคำว่า พ่อ-มึง-ตาย แน่สก๊อยดัดจริต เลยเป็น พ่องดาย ซึ่งคนปกติเขาด่ากันว่า พ่องตาย


พ่องดายหรอสาสเจอกันหลังโรงเรียนได้